هفدهمین دوره پیکار والیبال جام وهمن Blog

برنامه روز آخر پیکارهای جام وهمن 0

برنامه روز آخر پیکارهای جام وهمن

برنامه بازی های پیکارهای جام وهمن در روز آخر بدین شرح است:

نتایج و گزارش تصویری بازی های روز سوم پیکارهای جام وهمن 0

نتایج و گزارش تصویری بازی های روز سوم پیکارهای جام وهمن

نتیجه بازی های روز شنبه ۹۶/۱۱/۲۱ و گزارش تصویری این روز

نتایج و گزارش تصویری بازی های روز ‌دوم 0

نتایج و گزارش تصویری بازی های روز ‌دوم

نتایج ۱۴ بازی روز دوم هفدهمین دوره پیکارهای والیبال‌جام وهمن بدین شرح است:

برنامه ی روز سوم مسابقات والیبال جام وهمن 0

برنامه ی روز سوم مسابقات والیبال جام وهمن

برنامه بازی های رز شنبه مورخ ۲۱/۱۱/۹۶ از سوی روابط عمومی اعلام شده و به شرخ زیر می باشد   برنامه بازی های روز شنبه ۹۶/۱۱/۲۱ •بانوان: ۷ – ۸:۱۵ »» گردآفرید – کانون...

نتایج و گزارش تصویری پیکار های روز نخست رسمی جام وهمن 0

نتایج و گزارش تصویری پیکار های روز نخست رسمی جام وهمن

نتایج و گزارش تصویری روز نخست هفدهمنی دوره مسابقات والیبال جام وهمن به شرح زیر می باشد   نتایج بازی های چهارشنبه ۹۶/۱۱/۱۸ •نوجوانان: سازمان ب (۲) – سازمان ج (۰) •آقایان: سازمان (۲)...

برنامه روز دوم پیکار های والیبال جام وهمن 0

برنامه روز دوم پیکار های والیبال جام وهمن

برنامه بازی های روز دوم پیکار های والیبال جام وهمن از سوی کمیته روابط عمومی اعلام شد در ادامه می توانید برنامه بازی ها را مشاهده نمایید   برنامه بازی های جمعه ۹۶/۱۱/۲۰ •بانوان:...

گزارش تصویری از افتتاحیه هفدهمین دوره پیکار های والیبال جام وهمن 0

گزارش تصویری از افتتاحیه هفدهمین دوره پیکار های والیبال جام وهمن

بار دیگر انجمن یانش وران مانتره هفدهمین دوره از پیکار های والیبال جام وهمن را برگزار کرد. در ادامه گزارش تصویری از افتتاحیه هفدهمین دوره پیکار های والیبال جام وهمن را مشاهده می‌کنید  ...

نتایج پیکار های روز نخست غیر رسمی جام وهمن 0

نتایج پیکار های روز نخست غیر رسمی جام وهمن

  •نوجوانان: سازمان ج 0 – ‌2  سازمان ب •آقایان: سازمان2  – 0   مدرسه والیبال •بانوان: یاران آرمین الف2 – 0 سپنتا

مسابقات قبل از افتتاحیه از نگاه دوربین 0

مسابقات قبل از افتتاحیه از نگاه دوربین

اولین روز غیر رسمی جام وهمن اغاز شد،که سه رقابت بین ۶ تیم جام وهمن بود!این سه مسابقه در رده های نوجوانان و بزرگسالان و بانوان برگزار شد در ادامه شما میتوانید تصاویری از...

برنامه روز نخست پیکار جام وهمن 0

برنامه روز نخست پیکار جام وهمن

برنامه بازی های پنجشنبه ۹۶/۱۱/۱۹ از سوی روابط عمومی جام وهمن اعلام شده هست در ادامه میتوانید برنامه ی بازی های روز ذکر شده را مشاهده کنید