بایگانی‌ روزانه: فوریه 3, 2018

آیین قرعه کشی هفدهمین پیکار های جام وهمن 0

آیین قرعه کشی هفدهمین پیکار های جام وهمن

آیین قرعه کشی هفدهمین پیکار های جام وهمن در پسین روز ۱۳ بهمن ماه در محل انجمن یانش وران مانتره برگزار شد.