بایگانی‌ روزانه: فوریه 5, 2018

آماده سازی محوطه هفدهمین پیکارهای جام وهمن 0

آماده سازی محوطه هفدهمین پیکارهای جام وهمن

هفدهمین جام وهمن،امسال نیز در سالن سازمان و باشگاه حوانان زرتشتی یزد برگزار میشود. آماده سازی سالن برای برگزاری این پیکارهارا در ادامه میبینید.