بایگانی‌ روزانه: فوریه 6, 2018

یک روز،قبل از افتتاحیه 0

یک روز،قبل از افتتاحیه

انجمن یانش وران مانتره خبر از آغاز هفدهمین دوره مسابقات والیبال جام وهمن از ۱۸ بهمن داد، بدین ترتیب این مسابقات یک روز زودتر آغاز خواهد شد.