بایگانی‌ روزانه: فوریه 8, 2018

نتایج پیکار های روز نخست غیر رسمی جام وهمن 0

نتایج پیکار های روز نخست غیر رسمی جام وهمن

  •نوجوانان: سازمان ج 0 – ‌2  سازمان ب •آقایان: سازمان2  – 0   مدرسه والیبال •بانوان: یاران آرمین الف2 – 0 سپنتا

مسابقات قبل از افتتاحیه از نگاه دوربین 0

مسابقات قبل از افتتاحیه از نگاه دوربین

اولین روز غیر رسمی جام وهمن اغاز شد،که سه رقابت بین ۶ تیم جام وهمن بود!این سه مسابقه در رده های نوجوانان و بزرگسالان و بانوان برگزار شد در ادامه شما میتوانید تصاویری از...