نویسنده: adminashtad

گزارش تصویری از افتتاحیه هفدهمین دوره پیکار های والیبال جام وهمن 0

گزارش تصویری از افتتاحیه هفدهمین دوره پیکار های والیبال جام وهمن

بار دیگر انجمن یانش وران مانتره هفدهمین دوره از پیکار های والیبال جام وهمن را برگزار کرد. در ادامه گزارش تصویری از افتتاحیه هفدهمین دوره پیکار های والیبال جام وهمن را مشاهده می‌کنید  ...