دسته: Latest News

گزارش تصویری از افتتاحیه هفدهمین دوره پیکار های والیبال جام وهمن 0

گزارش تصویری از افتتاحیه هفدهمین دوره پیکار های والیبال جام وهمن

بار دیگر انجمن یانش وران مانتره هفدهمین دوره از پیکار های والیبال جام وهمن را برگزار کرد. در ادامه گزارش تصویری از افتتاحیه هفدهمین دوره پیکار های والیبال جام وهمن را مشاهده می‌کنید  ...

0

یک روز،قبل از افتتاحیه

انجمن یانش وران مانتره خبر از آغاز هفدهمین دوره مسابقات والیبال جام وهمن از ۱۸ بهمن داد، بدین ترتیب این مسابقات یک روز زودتر آغاز خواهد شد.